Mallusjoen vanha metsä

Mallusjoen vanha metsä on Orimattilan toinen Natura-2000 kohde. Metsä on tuoreen ja lehtomaisen kankaan kuusimetsää. Alue sijaitsee kumpumaisessa maastossa Mallusjoen kylän eteläpuolella.

Alueen kuusivaltaiset metsät ovat melko ikääntyneitä ja järeitä. Kuusikossa kasvaa siellä täällä yksittäisiä melko suuriakin haapoja. Metsän luonnontilaisuus on varsin hyvä, sillä hakkuujälkiä ei metsässä juurikaan näy.

Pohjois- ja keskiosan pellot ovat olleet käytössä viime vuosiin asti. Eteläpään pellot ovat metsittymässä ja niillä kasvaa luontaisesti syntynyt lehtipuuvaltainen puusto. Aamu- ja iltahämärässä pelloilla voi nähdä muun muassa metsäkauriin.

Kuollutta ja kuolevaa puustoa on melko runsaasti ja sen määrä on kasvamassa. Lahopuu on valtaosaksi kuusta.

Alueeseen pääsee helposti tutustumaan luontopolun kautta.

© Orimattila 2024 creative-crue logo