Luottamustoimen palkkiot ja korvaukset

Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä matkakustannusten
korvausta ja päivärahaa tämän säännön mukaisesti ja siten kuin valtuusto palkkioiden määrästä on päättänyt.
(Hallintosääntö V osa 1 §)

Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa sille viranhaltijalle, jolle kuuluu laskun hyväksyminen.
(Hallintosääntö V osa 13 §)

Hallintosääntö

Määräaikainen palkkiosääntömuutos:
Kh 19.02.2024 § 76

Maksu aikataulut

Kokouspalkkiot maksetaan palkkiosäännön mukaisesti neljännesvuosittain. Korvaushakemukset maksatuserät maksetaan maalis-, kesä-, syys-, ja joulukuussa. Hakemukset tulee toimittaa viimeistään ilmoitettujen aikataulujen mukaan (alla).

Muutokset henkilötietoihin (esim. tilinumeron vaihtuminen) tulee ilmoittaa viimeistään maksukuukauden 15. päivä.

Vuoden 2024 maksuaikataulu:

28.6.2024
(hakemus toimitettuna viimeistään 10.6.2024 klo 16)

30.9.2024
(hakemus toimitettuna viimeistään 9.9.2024 klo 16)

31.12.2024
(hakemus toimitettuna viimeistään 9.12.2024 klo 16)

Palkkiosta toimitetaan palkkalaskelma verkkopankkiisi. Löydät verkkopalkkalaskelman CGI-operaattorin alta.

Hakemukset tulee toimittaa ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen korvaukset@orimattila.fi.
Lomakkeen saat tulostettua/ tallennettua alta

Mikäli hakemusta ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti, on paperilomakkeita on saatavilla Kaupungintalon asiakaspalvelusta, tai voit vaihtoehtoisesti tulostaa lomakkeen itse. Lomakkeen voi toimittaa Kaupungintalolle (Erkontie 9). Kuoreen merkintä ”Luottamustoimen palkkiot ja korvaukset”.

Luottamushenkilöiden hallinnolliset lomakkeet

© Orimattila 2024 creative-crue logo