Katusuunnittelu

Katusuunnitelmat ja niihin liittyvät rakennussuunnitelmat laaditaan asemakaavan mukaisille katualueille.

Katusuunnitelmasta tulee ilmi kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällystemateriaali. Lisäksi tarvittaessa istutukset sekä pysyväisluonteiset rakennelmat  laitteet, kuten kalusteet ja valaisinpylväät.

Katusuunnitelmassa esitetään katualueen käyttäminen eri tarkoituksiin, kadun sopeutuminen ympäristöön sekä vaikutukset ympäristökuvaan.

 

Katusuunnitelmat ja nähtävillä olevat katusuunnitelmat

Osallistuminen katusuunnitteluprosessissa

Kadut suunnitellaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa prosessissa. Kiinteistön omistajia tiedotetaan suunnittelusta ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa suunnittelun etenemiseen. Suuremmissa hankkeissa osallistuminen voi alkaa jo katusuunnitelman luonnosvaiheessa, jolloin suunnitelma esitellään alueen asukkaille ja muille toimijoille esim. yhteisessä asukastilaisuudessa.

Tavanomaisesti osallistuminen alkaa katusuunnitelmaehdotuksen myötä. Katusuunnitelmaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville (MRA 43 §). Nähtävilläolosta tiedotetaan lehti-ilmoituksella (Orimattilan Sanomat sekä Orimattilan Aluelehti), kirjeellä sekä kaupungin nettisivuilla. Nähtävillä olosta ilmoittavat kirjeet lähetetään suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuvien kiinteistöjen omistajille.

Suunnitelman laajuudesta riippuen, myös katusuunnitelmaehdotus esitellään usein asukastilaisuudessa alueen asukkaille ja muille toimijoille.

Katusuunnitelmat ovat julkisesti nähtävänä vähintään kahden viikon ajan pdf-muodossa tällä nettisivulla sekä Orimattilan kaupungintalolla 2. kerroksessa (Erkontie 9).

Katusuunnitelmaehdotuksen hyväksyy Orimattilan kaupungin kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta.

Muistutuksen tekeminen

Suunnitelmaehdotuksia koskevat mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisesti ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

Lausunnot ja kirjalliset muistutukset katusuunnitelmasta tulee toimittaa Kaupunkikehitys- ja tekniselle valiokunnalle osoitettuna osoitteeseen:

kirjaamo@orimattila.fi tai Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila.

© Orimattila 2024 creative-crue logo