Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulakia täydentäviä, paikalliset erityisolosuhteet huomioon ottavia, kuntalaisia ja viranomaisia sitovia määräyksiä.

Orimattilan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 1.9.2018.

Määräyksiä on Orimattilassa annettu mm.

  • jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella
  • ranta-ja pohjavesialueilla on erityisiä määräyksiä jätevesien puhdistamisesta
  • ajoneuvojen, koneiden ja vastaavien laitteiden pesun rajoittamisesta
  • erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjunnasta sekä toiminnoista, joista ei tarvitse tehdä ympäristönsuojelulain mukaista meluilmoitusta
  • jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisesta
  • maalämpökaivojen ja eläinten ulkotarhojen sijoittamisesta
  • lannan levityksestä
  • öljysäiliöiden tarkastuksista; kaikki öljysäiliöt tulee tarkastuttaa säännöllisesti, yli 10 vuotta tarkastamatta olleet ensimmäisen kerran 2019 vuoden loppuun mennessä.

 

Orimattilan voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset löytyvät täältä:  Orimattilan ympäristönsuojelumääräykset

© Orimattila 2024 creative-crue logo