Roskaamisesta ilmoittaminen

Roskaaminen on kielletty kaikilla alueilla.

Jätelain roskaamiskiellon mukaan ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa, käytöstä poistettua konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa.

Roskaamista on myös risujen ja muun puutarhajätteen kasaaminen yleisille alueille kuten puistoihin ja metsiin.

Ympäristönsuojelu valvoo jätelain roskaamiskieltoa. Rakennusvalvonta valvoo asuttujen rakennusten pihojen ja rakennustyömaiden siisteyttä.

Roskaamisesta voi ilmoittaa sähköisen järjestelmän kautta tai ottamalla yhteyttä ympäristönsuojelun tai rakennusvalvonnan viranhaltijoihin.

Asiasta voi tehdä myös rikosilmoituksen poliisille.

Roskaaja on velvollinen puhdistamaan roskaamansa alueen. Annetun puhdistamismääräyksen laiminlyönti voi johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen ja/tai työn teettämiseen roskaajan kustannuksella.

 

 

© Orimattila 2024 creative-crue logo