Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tarkoituksena on neuvonnan, rakennuslupakäsittelyn ja valvonnan avulla edistää ympäristöön sopeutuvaa rakentamista sekä valvoa rakennetun ympäristön laatua.

Rakennusvalvonnassa hoidetaan mm.

  • rakennusluvat
  • toimenpideluvat
  • toimenpideilmoitukset
  • rakennuksen purkamislupa / -ilmoitus
  • maisematyöluvat

Rakennusvalvonnan taksa 1.7.2023 alkaen

 

Sähköinen asiointipalvelu:

Lue sähköisen asioinnin ohje ennen aloitusta!

Sähköinen_asiointi_ohje_28.2.2024

Suunnitelmien_nimeämisohje_sähköiseen_palveluun_28.2.2024

Sähköisen asiointipalvelun kautta voit hakea rakennusluvan lisäksi muitakin rakentamiseen liittyviä lupia mm. toimenpide-, purkamislupia sekä jättää ilmoitusasian käsiteltäväksi.

Jättääksesi lupahakemuksen sinun on tunnistauduttava vahvasti, jonka jälkeen luodaan käyttäjätunnus ja salasana. Tämän jälkeen palveluun kirjautuminen tapahtuu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Jokainen hankkeen osapuoli tarvitsee käyttäjätunnuksen (sähköpostiosoite).

Mikäli rakennuspaikalla on useampi haltija, tarvitset lisäksi heiltä valtakirjat tai heidän on kirjauduttava hankkeelle.

Hakemuksen perustaja antaa rakennushankkeeseen ryhtyville, työnjohtajille ja erityissuunnittelijoille käyttöoikeuden hankkeelle. Sen kautta he pääsevät täydentämään hakemusta ja seuraamaan hakemuksen käsittelyä.

Liitä suunnitelmat ja muut liitteet hakemukseen sähköisinä tiedostoina (pdf).

© Orimattila 2024 creative-crue logo