Toiminnan laajuus, toiminta-aika ja toimintapaikat

Orimattilan kaupunki järjestää perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa 1. ja 2. luokan sekä erityisen tuen päätöksen omaaville oppilaille. Erityisen tuen päätöksen omaavilla oppilailla iltapäivätoiminta voi jatkua koko perusopetusajan.

Iltapäivätoiminta on perusopetusta täydentävää vapaaehtoista toimintaa, josta toiminnan järjestäjä perii maksun. Palvelun tuottajina ovat kaupungin lisäksi MLL Orimattila ja Ampun 4H –yhdistys.

Toiminnan laajuus on 3 – 5 tuntia / päivä klo 12 – 17 välisenä aikana koulupäivinä (ei lauantaityöpäivinä). Iltapäivätoimintaan hakeudutaan erikseen. Iltapäivätoiminnasta ei järjestetä kuljetusta kotiin.

Iltapäivätoiminnan ryhmässä tulee olla vähintään 8 oppilasta (keskustan lähikoulualueella vähintään 10 oppilasta), jotta toiminta voidaan aloittaa. Seuraavan lukuvuoden palveluntuottajat ja ryhmien toimintapaikat varmistuvat vuosittain kesäkuun alkuun mennessä.

Orimattilassa koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään lukuvuonna 2024-2025 seuraavissa toimipaikoissa: Jokivarren koulu, Järvikunnan koulu, Myllylän koulu, Pennalan koulu, Tönnön koulu, Virenojan koulu, ja Vuorenmäen koulu.

Orimattilan kaupunki ei järjestä koululaisten aamupäivätoimintaa (poislukien erityishuolto-ohjelman omaavat oppilaat).

Oppilaan iltapäivätoiminnan päätökset tehdään lukuvuodeksi kerrallaan. Päätökset tulevat nähtäville Wilman Hakemukset ja päätökset -välilehdelle.

 

Toiminnan keskeiset sisällöt

Iltapäivätoiminnassa keskeisiä sisältöjä ovat leikki, liikunta, ulkoilu, luova ja omaehtoinen toiminta sekä lepo. Iltapäivätoiminta ei ole koulupäivän jatko. Iltapäivätoiminta sisältää mm. liikuntaa, käden taitoja, kielellistä ja kuvallista ilmaisua, musiikkia, pelaamista, lepoa ja koulutyöhön liittyvien tehtävien tekemistä.

Toiminnan sisällöissä otetaan huomioon kunkin ryhmän tarpeet ja toiveet. Sisällöt myös painottuvat eri tavoin kunkin ryhmän toiminnassa.

Iltapäivätoiminnassa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä, pelastussuunnitelmaa ja turvallisuussuunnitelmaa. Toiminnassa ovat voimassa Orimattilan kaupungin vakuutukset (Vuorenmäki) ja palvelujen tarjojien ottamat vakuutukset. Oppilaille sattuvat henkilövahingot tai tapaturmat tulee ilmoittaa välittömästi myös koulujen rehtoreille ja kansliaan.

Välipala tarjotaan päivittäin. Kuljetusta ei järjestetä.

 

Salassapito

Kaikki iltapäivätoiminnassa mukana olevat palveluntuottajat ja ohjaajat sitoutuvat lain mukaiseen salassapitoon. He eivät saa luvatta ilmaista sivullisille, mitä he ovat toimintaan liittyviä tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää lasten taikka heidän perheenjäsentensä terveydentilasta, henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta.

© Orimattila 2024 creative-crue logo