Orimattilassa Erasmus on luonteva osa kansainvälisyyskasvatusta

Meillä Orimattilassa koulut ovat tehneet pitkäjänteisesti kansainvälisyystyötä aluksi Comenius-projektien ja NordPlus-hankkeiden kautta ja nykyisin Erasmus+ hankkeiden kautta.

Orimattilassa kolmella koulua on akkreditoitu: Myllylän koulu (alakoulu), Orimattilan Yhteiskoulu (yläkoulu) ja Jokivarren koulu (yhteinäiskoulu). Näiden lisäksi Pennalan alakoululla on KA122 -lyhytkestoinen liikkuvuushanke.

Aiemmin oli muutama muukin alakoulu mukana hankkeissa.

Kaupungin koulujen Erasmus-vastaavat pitävät tiivisti yhteyttä ja tapaavat säännöllisesti syksyisin ja keväisin.

Koulujen Erasmus-yhteyshenkilönä toimii Myllylän koulun opettaja Maarit Rajamäki-Kivi.

© Orimattila 2024 creative-crue logo