Hukkakaura

Hukkakaura on tehokkaasti lisääntyvä ja hankalasti torjuttava rikkakasvi. Yksi yksilö voi tuottaa jopa satoja siemeniä, jotka säilyvät maassa itämiskykyisinä vuosia. Hukkakauran torjunta vaatii viljelijältä vuosia kestävää ja suunnitelmallista työtä. Torjuntaa voidaan tehdä kitkemällä, kemiallisesti, mekaanisin- tai viljelyteknisin toimenpitein. Hukkakaura aiheuttaa vuosittain miljoonien eurojen tappiot torjunnan kustannuksina ja sadon laadussa. Siksi on tärkeää tarkkailla kasvustoja ja poistaa havaitut yksilöt kitkemällä. Tämä vähentää työtä ja kustannuksia jatkossa.

Laki hukkakaurantorjunnasta (185/2002) velvoittaa torjumaan sekä estämään hukkakauran leviämisen.

  • Viljelmän tai sen läheisyydessä sijaitsevien alueiden haltijoiden on huolehdittava sellaisten toimenpiteiden suorittamisesta, joilla estetään hukkakauran esiintyminen ja leviäminen.
  • Jokaisen, joka tietää tai epäilee, että hänen hallitsemallaan alueella on hukkakauraesiintymä, josta ei ole aikaisemmin tehty ilmoitusta valvontaviranomaiselle, on ilmoitettava esiintymästä viipymättä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Mikäli havaitset hukkakauraa omalla lohkollasi tai jonkun toisen lohkolla, ilmoita esiintymästä maaseutupalveluille. Käymme toteamassa esiintymän paikan päällä tehtävässä hukkakaurakatselmuksessa ja laadimme ohjeen hukkakauran torjuntaan sekä sen leviämisen estämiseen. Viljelijänä voit myös ilmoittaa havaitsemastasi hukkakaurasta peltotukihakemuksen yhteydessä lohkotiedoissa. Hukkakauraesiintymät kirjataan hukkakaurarekisteriin saastunta-asteen mukaan. Vipu-palvelussa lohkojen hukkakauratilanteen näkee valitsemalla hukkakauran karttatasolta: keltaiset lohkot tarkoittavat vähäistä saastuntaa ja punaiset voimakasta saastuntaa.

Hukkakauratorjunnan laiminlyönnistä voi viljelijälle koitua ehdollisuuden kautta tukileikkauksia.

 

Hukkakaurattomuustarkastus

Teemme hukkakaurattomuustarkastuksia pyynnöstä lohkoille, joilla ei ole enää havaittu hukkakauraa. Pyyntö tehdään peltotukihakemuksella kyseisen lohkon lohkotiedoissa tai vapaamuotoisella ilmoituksella meille maaseutupalveluihin. Tarkastus suoritetaan kahtena peräkkäisenä vuotena. Mikäli hukkakauraa ei havaita tarkastuksissa, vapautuu lohko hukkakaurarekisteristä. Tarkastusvuonna hukkakauran torjuntatoimet on kiellettyjä puhtaaksi tarkastettavalla lohkolla. Tarkastusta ei voida suorittaa, mikäli lohkolla viljellään tarkastusvuosina kauraa, rypsiä, rapsia, sinappia, ruista, kuminaa, perunaa, nurmea tai kesantoa. Ohra tai vehnä on sen sijaan suositeltavia viljelykasveja hukkakaurattomuustarkastusvuosille. Myös niitetylle, pahasti laossa olevalle tai rikkakasvien valtaavalle kasvustolle hukkakaurattomuustarkastusta ei voida suorittaa.  Kasvuston tulee siis olla sellaisessa kunnossa, että mahdollinen hukkakaura on helppo sieltä havaita.

Peruslohko voidaan todeta hukkakaurasta vapaaksi ilman hukkakaurattomuustarkastusta, mikäli lohko on ollut yhtäjaksoisesti kymmenen edeltävän kasvukauden ajan nurmella, eikä näiden kymmenen edeltävän kasvukauden aikana ole havaittu hukkakauraa.

 

Laki hukkakauran torjunnasta

Asetus hukkakauran torjunnasta

Asetus hukkakaurasta siementuotannossa

 

© Orimattila 2024 creative-crue logo