Orimattilan kaupunki omistaa kiinteistöyhtiö Orimattilan Asunnot Oy:n. Yhtiö on perustettu vuonna 1991 ja on alallaan Orimattilan alueen suurin.  Kiin­teis­tö­kan­taan kuu­luu kaik­kiaan yli 700 huo­neis­toa. Tar­joam­me asiak­kail­lem­me koh­tuu­hin­tai­sia ja laa­duk­kai­ta vuok­ra-asun­to­ja ker­ros-, ri­vi- ja pien­ta­lois­ta Orimattilan alueelta. Vuok­ra-asun­tom­me ovat va­paa­ra­hoit­tei­sia ja ara­va- tai kor­ko­tu­ki­lai­noi­tet­tu­ja.

Lisätietoja Orimattilan Asunnoista ja vuokrakohteista löydät yhtiön kotisivuilta. 

© Orimattila 2024 creative-crue logo