Taloussuunnittelu

Kuntalain 110 §:n mukaan kaupunginvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa määritellään sekä kunnan, että kuntakonsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa esitetään kunnan palvelujen tuottamistavat ja tavoitteet, sekä selvitetään toiminnan ja investointien rahoitus.

Talousarvion toteutumista seurataan ja raportoidaan säännöllisesti, kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti. Osavuosikatsaukset käsitellään kaupunginhallituksessa kolmannesvuosittain.

Orimattilan kaupungin talousarviot

© Orimattila 2024 creative-crue logo