Hyvinvointivaliokunta

Valiokunnan jäsenet ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Jäsenillä tulee olla henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto valitsee valiokunnan varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja.

Hyvinvointivaliokunnassa on 5 jäsentä.

Valiokunnan tehtävänä on edistää kaupungin strategiassa määriteltyjä tavoitteita kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta, sekä vastata omalta osaltaan tehtävistä, mitkä on laissa säädetty kunnan velvollisuudeksi edistää asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä.

Valiokunnan esittelijänä toimii hyvinvointijohtaja. Valiokunta päättää kunnalle edellä mainittujen lakien mukaan kuuluvista asioista.

 

© Orimattila 2024 creative-crue logo