Keskusvaalilautakunta

Kaupunginvaltuuston on asetettava kaupunkiin keskusvaalilautakunta, johon kuuluu 5 jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään 5 varajäsentä.
(Kunnallisvaalilaki 4 §)

Jäsenet, joista valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi, sekä varajäsenet on valittava neljäksi vuodeksi kerrallaan vaalikelpoisista kaupungin jäsenistä siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat kaupungissa edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä.

Oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä on annettu sanonnalle ”mahdollisuuksien mukaan” sellainen sisällys, että niin kauan kuin yksikin edellä selostetuin tavoin huomioon otettava äänestäjäryhmä on vailla edustusta varsinaisten jäsenten joukossa, jäseneksi ei saa valita kahta samaan ryhmittymään lukeutuvaa henkilöä.

Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnista määrätään vaalilaissa.

 

© Orimattila 2024 creative-crue logo