Koulujen tiedot löydät toistaiseksi peda.net-sivustolta.

Myllylän koulu

Myllylän koulu Orimattilan kaupungin keskusta-alueen suurin kaksisarjainen alakoulu. Koulu sijaitsee Lahdentien ja Luhtikyläntien kupeessa, osoitteessa Seulakuja 10, 16300 Orimattila.

Myllylän koulun tiloissa toimivat luokka-asteet 1 – 6, 3 erityisluokkaa ja kaksi varhaiskasvatuksen esikouluryhmää. Koulussa opiskelee n. 260 oppilasta ja varhaiskasvatuksen esikouluryhmissä n. 30 lasta. Henkilöstömäärä on n.30.

Myllylän koulu on rakennettu vuonna 1995. Kouluun rakennettiin laajennusosa elokuussa 2017. Koulun alkuperäisen kiinteistön peruskorjaus valmistui lukuvuoden 2021-2022 alkuun.

Myllylän koulun toiminta-ajatus:

”Jokaiselle oppijalle mahdollisuus” – toimintakulttuurissamme:

* Oppija kokee myönteisenä itsensä, toiset ja uuden oppimisen.
* Oppijalla on tietoja ja taitoja kohdata arkielämän muuttuvia tilanteita ja ratkaista ongelmia erehtymisen ja onnistumisen kautta.
* Oppijalla on aktiivinen ote työhön.
* Jokainen kantaa vastuun omasta ja yhteisestä työstä.

Meille tärkeää on kohtaaminen, positiivinen pedagogiikka ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Yhteisopettajuus on meille ominainen tapa toimia. Jokainen aikuinen on kaikkia oppilaita varten. Olemme innostuvia kokeilijoita ja teemme mielellämme töitä yli luokka- ja ainerajojen. Koulumme taipuu monella tavalla joustaviin opetusjärjestelyihin.

© Orimattila 2024 creative-crue logo