Yritysten ilmastokumppanuus

Lähde mukaan Ilmastokumppaniksi! Yritykset ja yhteisöt voivat nyt solmia Ilmastokumppanuus-sitoumuksen vauhdittaakseen omia ilmastotoimia ja ympäristövastuuta. Tavoitteena saada aikaan iso joukko pieniä ja konkreettisia tekoja.

Vastuullisuus on tänä päivänä yhä keskeisempi osa yritystoimintaa ja ilmastotyötä voidaan tehdä kaiken kokoisissa organisaatioissa. Ilmastokumppanuus on hyvä keino yrityksille osallistua ilmastotyöhön ja verkostoitua niin muiden yritysten kuin oman kunnan kanssa.

Yritykset määrittelevät itse omat ilmastotavoitteensa sekä päästövähennystoimensa alkukartoituksen perusteella ja allekirjoittavat Ilmastokumppanuus-sopimuksen oman kuntansa kanssa. Sitoumuksen jälkeen yritykset saavat käyttöönsä ”Teemme ilmastotyötä” -tunnuksen, jota he voivat hyödyntää viestinnässään.

Lisäksi kunnat ja Päijät-Hämeen liitto tuovat Ilmastokumppanuutta ja mukana olevia tahoja esille. Ilmastokumppaneista muodostetaan verkosto, jossa tarjotaan tietoa, tapahtumia ja vertaistukea.

Ilmastokumppanuus-malli on käytössä jo monessa suomalaisessa kaupungissa, myös Orimattilassa. Lahdesta liikkeelle lähtenyttä toimintamallia on laajennettu koko Päijät-Hämeeseen, mukana ovat nyt kaikki kunnat.

Ilmastokumppanuus sopii erilaisille organisaatioille, se on maksuton ja vapaaehtoinen sekä tarjoaa tukea toimijoille, jotka haluavat kehittää ympäristövastuullisuuttaan. Lisätietoja ilmastokumppanuudesta saat Päijät-Hämeen Liitosta sekä käytännön tasolla oman kunnan ympäristö- ja elinvoima-asiantuntijoilta.

© Orimattila 2024 creative-crue logo