Lautakunnat, valiokunnat ja jaostot ovat kaupungin toimielimiä, joille valtuusto ja hallitus jakaa toimivaltaa hallintosäännön mukaisesti.

Jokainen toimielin vastaa oman toimialansa toiminnasta ja kehittämisestä.

Lautakunnat, valiokunnat ja jaostot koostuvat luottamushenkilöistä (valtuuston jäseniä) sekä viranhaltijoista. Toimielimen esittelijänä toimii aina toimialajohtaja.

© Orimattila 2024 creative-crue logo