Orimattilan kirjasto on avoinna joka päivä klo 7–21. Osa tästä aukioloajasta on omatoimiaikaa. Omatoimikirjasto on käytössäsi asiakaspalveluaikojen ulkopuolella.

Omatoimikirjaston käyttö perustuu omatoimisuuteen ja itsepalveluun. Omatoimikirjaston asiakkaaksi pääsee perehtymällä omatoimikirjaston käyttösääntöihin sekä täyttämällä ja allekirjoittamalla sopimuslomakkeen kirjastossa. Voit myös täyttää ja tulostaa käyttösääntöjen perässä olevan sopimuspohjan.

Orimattilan omatoimikirjaston käyttösäännöt

Valvontajärjestelmä

Orimattilan kaupunginkirjastoon on asennettu valvontajärjestelmä, joka mahdollistaa tilan käytön omatoimisesti. Kameratallennuksen käytössä sovelletaan henkilötietolakia (1050/2018). Kirjastoa valvotaan ja vartiointiliike puuttuu häiriötilanteisiin heti. Hälytysmaksuna peritään 100 euroa. Hätäavaus-painikkeen asiattomasta käytöstä peritään myös 100 euron maksu. Alaikäisten aiheuttamista häiriöistä ilmoitetaan aina kotiin. Kirjastonkäyttö voidaan evätä määräajaksi, mikäli tilanne sitä edellyttää.

Käyttöoikeus

Omatoimikirjaston käyttäjäksi sitoudutaan allekirjoittamalla erillinen lomake. Asiakkaan kirjastokorttiin liitetään nelinumeroinen tunnusluku, joka toimii avaimena omatoimiaikana. Alle 15-vuotiaan käyttöoikeudesta vastaa huoltaja. Käyttöoikeuden saaminen edellyttää perehtymistä omatoimikirjaston käyttösääntöihin ja näiden sääntöjen noudattamista.

Kirjautuminen

Omatoimiaikana kirjastoon pääsee vain Lahdentien puoleisesta ovesta (B-oven vieressä) näyttämällä kirjastokortti lukulaitteessa ja näppäilemällä oma tunnusluku. Kirjautumisen jälkeen sähköovi avautuu, kamera kuvaa asiakkaan ja tallentaa tapahtuman tietokantaan. Asiakkaan jälkeen ovi sulkeutuu ja seuraava käyttäjä voi kirjautua sisään. Palveluaikoina kirjastoon kuljetaan pääovesta eivätkä omatoimiovet ole käytössä.

Henkilökohtaisuus ja käyttäytyminen

Asiakkaan vastuulla on huolehtia, ettei omalla kirjautumisvuorolla kirjastoon saavu muita kuin korkeintaan oman perheen jäseniä. Näin toimien varmistetaan, että mahdolliset väärinkäytökset kirjautuvat oikean henkilön vastuulle. Kirjaston tiloissa on käyttäydyttävä myös omatoimiaikaan asiallisesti. Huolehdithan siisteydestä yhteisen viihtyvyytemme vuoksi!

Lainaus ja palautus

Aineisto palautetaan ja lainataan omatoimioven läheisyydessä olevalla automaatilla. Automaatin näyttö ohjeistaa toimintaa. Palautukset jätetään niille tarkoitettuun hyllyyn tai varatun aineiston laatikkoon.

Varaukset

Varattu aineisto noudetaan noutonumerolla ja kirjastokortilla, jolle varaus on tehty. Noutonumero löytyy noutoilmoituksesta.

Asiakaspäätteet

Asiakkaille varatut tietokoneet ovat käytettävissä myös omatoimiaikaan.

Kopiointi ja tulostus

Kopiointi ja tulostus ovat käytössä vain palveluaikoina.

Kirjastosta poistuminen, kuulutukset ja valaistus

Kuulutukset ilmoittavat lähestyvästä sulkeutumisajasta. Poistuthan kirjastosta hyvissä ajoin ennen omatoimiajan päättymistä, sillä ovet lukittuvat välittömästi klo 21! Sulkeutumisen jälkeen valot sammuvat ja vartiointiliike saa hälytyksen asiattomasta liikkumisesta. Kirjaston valaistus on automatisoitu.

Omatoimikirjaston käyttö perustuu omatoimisuuteen ja itsepalveluun. Asiakaspalvelu ja henkilökunta ovat käytössä kirjaston palveluaikoina. Myös mahdolliset tekniset ongelmat voidaan ratkaista vasta, kun henkilökunta on paikalla.

© Orimattila 2024 creative-crue logo