Vaikuta osallistumalla

Osallistuminen on aktiivista toimintaa – meidän kaikkien kaupunkilaisten yhteisiin asioihin vaikuttamista.

Orimattilassa tavoitteena on, että jokainen asukas kokee mielipiteensä olevan merkityksellinen ja saa sen kuulluksi.

Voit vaikuttaa kaupungin asioihin äänestämällä joka neljäs vuosi järjestettävissä kunnallisvaaleissa. Lisäksi sinulla on monia muita osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Voit muuan muassa antaa palautetta, tehdä aloitteita, vastata kyselyihin, osallistua oman asuinalueesi tapahtumiin, sekä ottaa yhteyttä luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin.

 

Kaupungin palautelomake

Voit antaa meille palautetta sähköisen palautejärjestelmän kautta. Käsittelemme kaikki palautteet ja ne tallentuvat palauteraporttiin.

Löydät linkin palautepalveluun sivupalkista.

Palaute päättäjille tai viranhaltijoille

Löydät valtuutettujen yhteystiedot Kaupunginvaltuusto-sivulta. Henkilökunnan yhteystiedot löydät yhteystietohaun kautta. Sähköpostiosoitteet kaupungin henkilöstölle on etunimi.sukunimi@orimattila.fi.

Kuntalaisaloite

Kuntalaki takaa kuntalaisille oikeuden tehdä kunnalle aloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Kuntalaisaloitteeseen vastataan kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.

kuntalaisaloite.fi

Väärinkäytösten ilmoituskanava – Whistleblower

Orimattilan kaupungilla on käytössä väärinkäytösten ilmoituskanava, eli niin sanottu Whistleblower-kanava.

Kanavan kautta kaupungin henkilöstö tai kuka tahansa kaupungin kanssa tekemissä oleva henkilö voi ilmoittaa mahdollisesta väärinkäytöksestä.

Ilmoituksen voi tehdä joko anonyymisti tai yhteystietojen kanssa. Ilmoitus käsitellään valinnasta huolimatta luottamuksellisesti ja henkilöllisyytesi on vain asiaa selvittävien tahojen tiedossa.

Huomaathan, että kanava ei ole yleinen palautekanava, vaan tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösten ilmoittamiseen.

Ilmoituksen pääset tekemään täältä: Whistleblower

 

© Orimattila 2024 creative-crue logo