Puistosuunnitelmat

Puistosuunnittelussa noudatetaan soveltuvin osin katusuunnitelmaa koskevaa menettelyä, jos katsotaan, että puiston tai muun yleisen alueen suunnitelmalla on erityistä merkitystä siihen rajautuvien alueiden kiinteistön omistajien tai haltijoiden, alueen käyttäjien tai ympäristökuvan kannalta.

Nähtävillä olevat puistosuunnitelmat

Osallistuminen puistosuunnitteluprosessissa

Puistosuunnittelussa noudatetaan soveltuvin osin katusuunnitelmaa koskevaa menettelyä, jos katsotaan, että puiston tai muun yleisen alueen suunnitelmalla on erityistä merkitystä siihen rajautuvien alueiden kiinteistön omistajien tai haltijoiden, alueen käyttäjien tai ympäristökuvan kannalta.  Kiinteistön omistajia tiedotetaan suunnittelusta ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa suunnittelun etenemiseen. Suuremmissa hankkeissa osallistuminen voi alkaa jo katusuunnitelman luonnosvaiheessa, jolloin suunnitelma esitellään alueen asukkaille ja muille toimijoille esim. yhteisessä asukastilaisuudessa.

Tavanomaisesti osallistuminen alkaa puistosuunnitelmaehdotuksen myötä. Puistosuunnitelmaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Nähtävilläolosta tiedotetaan lehti-ilmoituksella (Orimattilan Sanomat sekä Orimattilan Aluelehti), kirjeellä sekä kaupungin nettisivuilla. Nähtävillä olosta ilmoittavat kirjeet lähetetään suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuvien kiinteistöjen omistajille.

Suunnitelman laajuudesta riippuen, myös katusuunnitelmaehdotus esitellään usein asukastilaisuudessa alueen asukkaille ja muille toimijoille.

Puistosuunnitelmat ovat julkisesti nähtävänä vähintään kahden viikon ajan pdf-muodossa tällä nettisivulla sekä Orimattilan kaupungintalolla 2. kerroksessa (Erkontie 9).

Puistosuunnitelmaehdotuksen hyväksyy Orimattilan kaupungin kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta.

Muistutuksen tekeminen

Suunnitelmaehdotuksia koskevat mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisesti ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

Lausunnot ja kirjalliset muistutukset katusuunnitelmasta tulee toimittaa Kaupunkikehitys- ja tekniselle valiokunnalle osoitettuna osoitteeseen:

kirjaamo@orimattila.fi tai Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila.

© Orimattila 2024 creative-crue logo