Helmi-keskittymistä

Orimattilan Luhtikylän kosteikkoalue on mukana Asikkalan, Hollolan, Lahden ja Orimattilan yhteisessä Luhdanjoki-Kitterönsuo-Manskivi  Helmi-keskittymässä.

Helmi-ohjelman tärkeä tavoite on tarkastella elinympäristöjä ja niiden tarvitsemia ennallistamis- ja hoitotoimenpiteitä laajoina kokonaisuuksina ja usean toimijan yhteistyönä. Kunnostus- ja hoitotoimia keskitetään, jotta ne olisivat luonnon monimuotoisuuden kannalta mahdollisimman vaikuttavia.

Helmi-keskittymät ovat ympäristöministeriön mukaan alueellisesti monimuotoisuuden kannalta tärkeitä seutuja. Näillä alueilla on tunnistettu olevan paljon tarpeita elinympäristöjen ennallistamiseksi niin luonnonsuojelualueilla kuin niiden ulkopuolellakin. Helmi-keskittymien yhteydessä voidaan maanomistajan hakemuksesta tutkia myös erilaisia vapaaehtoisen suojelun keinoja yhdessä ELY-keskuksen tai metsäkeskuksen kanssa. Maanomistajille kaikki Helmi-ohjelman toimintaan osallistuminen on aina vapaaehtoista.

Helmi-keskittymä tunnistetaan, jotta Helmi-ohjelman ennallistamis-, kunnostus- ja hoitotoimenpiteitä voidaan kohdentaa laajemmiksi, toisiaan tukeviksi kokonaisuuksiksi. Keskittymien avulla voidaan myös parantaa kustannustehokkuutta.

 

© Orimattila 2024 creative-crue logo