Katuja hoidetaan kunnossapitoluokituksen mukaisesti

Katujen kunnossapidon tavoitteena on varmistaa liikenneväylien ja niiden ympäristön turvallisuus ja siisteys ja pitää katu liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidolla huolehditaan samalla myös yhteisen omaisuuden; katujen ja siihen liittyvien rakenteiden arvon säilymisestä.

Katujen kunnossapidon tavoitteena on varmistaa liikenneväylien ja niiden ympäristön turvallisuus ja siisteys ja pitää katu liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidolla huolehditaan samalla myös yhteisen omaisuuden; katujen ja siihen liittyvien rakenteiden arvon säilymisestä.

Orimattilassa kunnossapidon hoitotaso perustuu kunnossapitoluokitukseen. Kunnossapitoluokat määrittävät mm. väylien kunnossapidon toimenpiteet ja töiden kiireellisyyden. Kunnossapitotöitä ovat talvihoidon osalta mm. auraus, liukkauden torjunta, polanteen poisto ja lumen siirto. Kesäkunnossapitoon kuuluvat mm. sorateiden pinnan tasaus ja pölynsidonta, piennarten niitto sekä avo-ojien aukikaivuu.

Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta vastaavat myös tontinomistajat kiinteistöjensä kohdalla. Kiinteistön omistajan vastuulla on esimerkiksi roskien ja lehtien poisto sekä kasvillisuuden siistiminen.

© Orimattila 2024 creative-crue logo