Lastenkulttuuri

Orimattilan kulttuuripalvelut tuottavat suoraan kouluille ja päiväkodeille suunnattuja lastenkulttuuripalveluita yhdessä Päijät-Hämeen Lastenkulttuurikeskus Efektin kanssa. Efekti tarjoaa kouluille ja päiväkodeille maksuttomia kulttuuriviti pyrkii lisäämään taiteen alan ammattilaisten yhteistyösuhteita, hankkeita ja toimintoja Päijät-Hämeen alueella ja nostamaan esiin päijäthämäläistä lastenkulttuuriosaamista. Toiminnassa pyritään tukemaan luovien taitojen harjoittamista sekä varmistamaan lasten säännölliset kokemukset ja elämykset taiteesta ja kulttuurista. Efektin toimintaa hallinnoi seudullinen ohjausryhmä, joka koostuu mukana olevien kuntien edustajista.

Linkki Lastenkulttuurikeskus Efektin sivuille

 

Piirros teatteria harrastavasta tikasta

Kulttuuritarjonta nuorille

Orimattilan kaupungin kulttuuripalvelut yhteistyössä nuoriso-, hyvinvointi- ja opetuspalveluiden kanssa kokoaa tähän tietoa nuorille suunnatusta kulttuuritoiminnasta Orimattilassa syksyksi 2024.

© Orimattila 2024 creative-crue logo