Puistot ja viheralueet

Orimattilan kaupungin ylläpitämiin viheralueisiin kuuluvat taajama-alueen puistot, niityt, puistometsät ja leikkikentät. Viheralueista varsin suuri osa on luonnontilaisia alueita, kuten puistometsiä ja niittyjä.

Puistot ja viheralueet on jaettu eri hoitoluokkiin. Viheralueiden päähoitoluokkia ovat rakennetut viheralueet, avoimet alueet ja taajamametsät. Hoitoluokitus kuvaa alueen yleisilmettä ja käyttöä sekä määrittää hoidon laadun tason.

Leikkikentät

Leikkikentät tarjoavat monenlaista tekemistä sekä turvallisen ja kehittävän ajanviettopaikan eri-ikäisille lapsille ja lapsiperheille. Leikkikentät palvelevat paikallisesti myös perhepäivähoitajien ja päiväkotien toimintaa.

Orimattilan leikkikentät kartalla

Turvallisuus

Leikkipaikoilla suoritetaan säännöllisesti turvatarkastuksia, joilla ympäristön ja välineiden turvallisuus varmistetaan. Turvallisuutta vaarantavat puutteet ja vauriot pyritään korjaamaan välittömästi. Myös käyttäjät voivat tehdä ilmoituksen leikkipaikalla tehdystä ilkivallasta ja muista puutteista.

Ilmoita havaintosi!

Leikkikentillä ei ole talvikunnossapitoa, joten talven aiheuttamat turvallisuusriskit esimerkiksi liukkaus ja kovat pinnat tulee huomioida alueiden talvikäytössä.

Leikkikentille ei saa viedä lemmikkieläimiä, eikä alueilla saa tupakoida. Myös pyöräilykypärän käyttö leikkivälineissä on kielletty, sillä kypärä saattaa juuttua leikkivälineeseen ja aiheuttaa vaaratilanteen.

Kunnossapito

Kunnossapitoon kuuluu turvallisuuden varmistamisen ohella myös mm. ympäröivän kasvillisuuden hoito ja alueen puhtaanapito. Esimerkiksi hiekkalaatikoiden hiekat vaihdetaan vuosittain. Leikkikenttien kunnossapidosta ja leikkivälineiden turvallisuudesta huolehtii alueurakoitsija Viherpalvelut Hyvönen Oy.

Lähiliikuntapuistot ovat kaupungin liikuntatoimen hoidossa.

Leikkikenttien rakentamisesta sekä uusien leikkivälineiden tai varusteiden hankinnoista vastaa kaupungin Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala.

 

© Orimattila 2024 creative-crue logo