Meluilmoitus

Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta työstä tai tapahtumasta on tehtävä ilmoitus.Ilmoitus tehdään vähintää 30 vuorokautta ennen toimenpidettä tai tapahtumaa. Meluimoituksen johdosta tehdään maksullinen päätös. Meluilmoitus jätetään ympäristötarkastajalle. Meluilmoituksen käsittelee ja valvoo ympäristötarkastaja.

Meluilmoituslomake löytyy Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

© Orimattila 2024 creative-crue logo