Mieliäissuo

Natura2000 -verkostoon kuuluva Mieliäissuon alue koostuu Mieliäissuon ja Kairessuon keidasoista sekä niiden välisestä kapeasta metsäisestä kannaksesta. Suot ovat tyypiltään edustavia Rannikko-Suomen kermikeitaita. Soiden keskellä on puuttomia, karuja nevoja ja reunoilla erilaisia rämeitä ja korpia.

Kairessuo on täysin luonnontilainen suo ja Mieliäissuokin melko luonnontilainen. Ojitettua osuutta on palautettu luonnontilaan osin tukkimalla ojia. Mieliäissuo ja Kairessuo kuuluvat myös valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan. Alueella on luontopolku.

© Orimattila 2024 creative-crue logo