Ympäristölupa

Ympäristölupa tarvitaan sellaiseen toimintaan mikä saattaa aiheuttaa ympäristön pilaantumista. Luvanvaraiset toiminnot on erikseen lueteltu ympäristönsuojelulaissa. Myös luettelon ulkopuolinen toiminta voi vaatia ympäristöluvan, jos siitä aiheutuu naapuruussuhdelain mukaista haittaa.

Ympäristölupahakemus tulee laittaa vireille hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista tai muuttamista. Lupahakemus laaditaan virallisille hakulomakkeille. Lisäksi tarvitaan tarpeelliset liitteet.

Hakemuslomakkeet ja niiden täyttöohjeet löytyvät ympäristöhallinnon verkkopalvelusta. Ympäristöluvan käsittelystä peritään maksu.

Vuosiyhteenveto ympäristöluvallisesta toiminnasta

Ympäristönsuojelun sähköiseen valvontaan on otettu käyttöön uusi YLVA-tietojärjestelmä. YLVA on suunnattu ympäristönsuojelulain nojalla lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisille asiakkaille. Palvelun käyttäjiä ovat muun muassa toiminnanharjoittajat, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä ELY-keskusten asiantuntijat.

Uudistetulla asioinnilla helpotetaan ja sujuvoitetaan käyttö- ja päästötarkkailua koskevien tietojen toimittamista. Palvelussa asiakas voi luoda määrämuotoisilla lomakkeilla ja liitteillä valvontaviranomaisille sähköisen raportin, joka vastaa ympäristölupapäätöksen vaatimuksia.

Eläinsuojan vuosiraportointilomake löytyy täältä:  Eläinsuojan vuosiraportointilomake

© Orimattila 2024 creative-crue logo