Kunnossapitoavustus

Avustusta voi hakea excel-lomakkeella tai pdf-lomakkeella.

Hakemuslomake palautetaan täytettynä joko sähköpostitse liitetiedostona osoitteeseen kirjaamo@orimattila.fi, postitse osoitteeseen Orimattilan kaupunki, Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta, PL 46, 16301 Orimattila, tai Orimattilan kaupunginvirastoon osoitteeseen Erkontie 9, Orimattila.

 

Kunnossapitoavustus yksityisteille

Orimattila myöntää harkinnan perusteella kunnossapitoavustusta yksityisteille seuraavien edellytysten täyttyessä:

Kyse on järjestäytyneestä yksityistiestä, jonka asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta
Yksityistie on ajokelpoinen autolla
Yksityistiellä on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys, tai joka on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään 300 metrin matkalla
Avustusta myönnetään vain sille tieosuudelle, jolla on ympärivuotista ja pysyvää asutusta, tai joka on tärkeä pysyvän asutuksen läpikulkutienä tai tärkeäksi katsotun palvelun pääsytienä.
Avustettavaa tietä on pidettävä sen tarkoitusta vastaavassa kunnossa. Tien käyttämistä muihin kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuviin kuljetuksiin ei saa kieltää. Säännöllisen liikenteen harjoittamiseen tiellä tarvitaan tieosakkaiden suostumus. Kaupungin toiminnasta johtuva palveluliikenne on sallittava ilman erillistä veloitusta silloin, kun palveluliikenne kohdistuu avustusta hakevan tiekunnan osakkaan kiinteistölle.

Maksettavien avustuksien suuruudet määräytyvät tiekunnan edellisen vuoden kunnossapitokustannusten perusteella, voimassaolevan tien pisteluvun mukaan sekä kaupungin avustuksiin varaamien määrärahojen puitteissa. Tiekunnan on pidettävä erillistä kirjanpitoa avustuskelpoisen tieosuuden menoista.

Uusien tiekuntien on haettava tammikuun loppuun mennessä oikeutta avustuksen saamiseksi ja pistelukua avustuksen laskentaperusteita varten.

Samoin tammikuun loppuun mennessä on haettava muutosta pistelukuun, jos tien käytössä on tapahtunut muutoksia.
Pisteytystä täytyy hakea myös, jos edellisestä avustuksen myöntämisestä on useita vuosia aikaa.

Pisteytyslomake (excel)

Pisteytyslomake (täytettävä pdf)

Pyyntökirje saa olla vapaamuotoinen ja siinä on ilmoitettava tiekunnan nimi, yhteyshenkilö ja allekirjoitus. Liitteeksi täytetty pisteytyslomake ja uusilla tiekunnilla tiekunnan perustamiskokouspöytäkirja.

© Orimattila 2024 creative-crue logo