”Ne ostaa niiltä samoilta…”

Orimattilan kaupunki on avannut ostolaskudatansa maksutta julkiseen käyttöön. Datan julkaisemisen tavoitteena on lisätä hallinnon avoimuutta ja avoimen julkisen tiedon määrää sekä sen hyödyntämismahdollisuuksia yrityksissä, yhteisöissä ja vaikkapa koulutuksessa.

Lue aiheeseen liittyvä uutinen Päijät-Hämeen Yrittäjien sivuilta: Orimattila panostaa avoimuuteen

Ostolasku on toimittajalta saatava lasku, joka kohdistuu hankittuun tuotteeseen, investointiin tai palveluun. Kaikissa hankinnoissa noudatetaan hankintalakia tai kaupungin omia pienhankintaohjeita. Ostolasku ei siis ole esimerkiksi palkkoihin kirjattava meno, ei myöskään vero- tai muut tilitykset.

Ostolaskudata on saatavilla vuosittain julkaistavana Excel-koontitiedostona. Alla on Orimattilan kaupungin ostolaskudata kustannuspaikoittain kirjattuna. Jokaiselle kuukaudelle on oma välilehtensä. Yksityishenkilöiden nimitiedot on peitetty **-merkillä.

Aineistoja lisätään saataville sitä mukaa, kun ne ovat valmiita julkaistavaksi. Toiveita ja palautetta avoimeen dataan liittyen voit antaa sivun oikeassa laidassa näkyville yhteyshenkilöille.

Julkaistujen aineistojen tekijänoikeuden tai tietokantasuojan haltija on Orimattilan kaupunki ellei aineistossa toisin ilmoiteta.

Ostolaskudata 2022 

© Orimattila 2024 creative-crue logo