Opetuspalveluiden tiedot löydät toistaiseksi peda.net-sivustolta.

Yleistä tietoa harrastustoiminnasta
Harrastamisen Suomen malli toteutuu Orimattilassa kouluilla koulujen henkilöstön sekä paikallisten yhdistysten ja seurojen ohjaamina harrastekerhoina.

Mistä kerhot löytyvät ja miten niihin ilmoittaudutaan 

Koulun kerhot saa tietoonsa kyseiseltä koululta. Kaikkiin kerhoihin voi osallistua myös muiden kuin oman peruskoulun oppilaat mikäli kerhossa on tilaa, mutta siinä tapauksessa ei koulukuljetuksia voida tarjota kerholaiselle.
Mikäli koulullasi järjestettävä harrastetoiminta kiinnostaa, kysy lisää opettajiltasi!

Mitä kerhoissa tehdään 

Kerhoissa tapahtuvalle harrastamiselle on luonteenomaista joustavuus, lapsilähtöisyys, pitkäjänteisyys, innostavuus, elämyksellisyys, kokemuksellisuus ja tekeminen.

Kerhoja järjestetään oppilaiden kiinnostuksen mukaan. Keväisin toteutettavan kerhokyselyn avulla kartoitamme lasten ja nuorten toiveita järjestettävistä kerhoista. Toiveita yritetään toteuttaa mahdollisuuksien rajoissa. Kerhot ovat matalan kynnyksen kerhoja, joissa leikitään ja pelataan monipuolisesti, harjoitellaan erilaisia taitoja ja nautitaan yhteisen tekemisen elämyksistä ilman tosimielistä kilpailua ja vertailua.
Erilaisia kädentaitoja harjoitetaan esim käsityö- askartelu- kuvaamataitokerhoissa, samalla yritetään löytää ilo omasta luovuudesta.

© Orimattila 2024 creative-crue logo