Pienimuotoinen kumppanuushanke KA210SCH

Pienimuotoiset kumppanuushankkeet sopivat erityisesti eurooppalaista yhteistyötä aloitteleville organisaatioille. Pienimuotoisissa kumppanuushankkeissa voi testata, kokeilla tai kehittää erilaisia toimintatapoja tai menetelmiä ja luoda pohjaa yhteistyöverkostolle. Hankkeen toteuttamiseen voivat osallistua sekä henkilöstö että oppilaat.

Pienimuotoiseen kumppanuushankkeeseen täytyy osallistua vähintään kaksi organisaatiota kahdesta eri ohjelmamaasta. Vain Erasmus+ -ohjelmamaissa toimivat organisaatiot voivat osallistua pienimuotoiseen kumppanuushankkeeseen.

Hankkeen kesto on 6–24 kuukautta. Hankkeille myönnetään avustusta joko 30 000 tai 60 000 euroa. Hakija valitsee hankkeen pituuden tarpeidensa ja hankkeen tavoitteiden mukaan.

Lisätietoja opetushallituksen sivuilta.

Kumppanuushankkeet KAS220SCH

Kumppanuushankkeissa päiväkodit, koulut, lukiot ja muut organisaatiot kehittävät koulutusta yhdessä kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Hankkeissa tuotetaan esimerkiksi opetusmateriaalia tai koulutuskokonaisuuksia.

Kumppanuushankkeeseen täytyy osallistua vähintään kolme organisaatiota kolmesta Erasmus+ -ohjelmamaasta. Hankkeeseen voi myös osallistua organisaatioita muista maista, jos ne tuovat hankkeeseen olennaista lisäarvoa ja jos hankkeessa on mukana vähintään kolme organisaatiota kolmesta ohjelmamaasta.

Hankkeen kesto on 12–36 kuukautta. Hankkeille myönnetään avustusta 120 000, 250 000 tai 400 000 euroa.

Lisätietoja opetushallituksen sivuilta.

© Orimattila 2024 creative-crue logo