Ohje
Orimattilan opetuspalvelut järjestävät maksuttoman koulukuljetuksen esiopetuksen ja perusopetuksen 1. ja 2. luokkien oppilaille, kun yhdensuuntainen koulumatka lyhintä kävelyyn soveltuvaa reittiä pitkin ylittää kolme (3,0) kilometriä. Luokka-asteilla 3-9 kuljetusoikeuden raja on viisi (5,0) kilometriä. Näissä tapauksissa kuljetusetuutta ei tarvitse hakea, vaan se myönnetään automaattisesti. Koulu ilmoittaa keväisin koulumatkaetuudesta siihen oikeutettuja oppilaita.

Mikäli oppilaan terveydentila edellyttää koulukuljetusta alle kolmen tai alle viiden kilometrin koulumatkalle, tulee
huoltajan toimittaa tästä lääkärintodistus kuljetusanomuksen jättämisen yhteydessä ja perustella kuljetustarve. Myös koulumatkan vaarallisuus voi oikeuttaa koulukuljetukseen em. lyhyemmillä matkoilla. Koulukuljetus järjestetään sen huoltajan luota, jossa oppilas on kirjoilla.

Lomake palautetaan koulun rehtorille.

© Orimattila 2024 creative-crue logo