Lv. 2024-2025

Toimintamaksut

Sivistysvaliokunnan päättämät toimintamaksut ovat 3 – 4 h päivittäiselle toiminta-ajalle 80 € ja yli 4 h päivittäiselle toiminta-ajalle 100 € kuukaudessa. Huoltaja valitsee päivittäisen toiminta-ajan ja se määrää maksun suuruuden. Iltapäivätoiminnassa ei ole käytössä puolen kuukauden, päivittäisiä tai tuntikohtaisia toiminta-aikoja ja niihin liittyviä maksuja vaan ainoastaan kuukausimaksu.

Toimintamaksu peritään jokaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu toimintaan. Kesäkuusta ei peritä maksua. Jos iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, maksusta peritään puolet. Jos lapsen sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää kalenterikuukauden aikana yli 10 päivää, maksusta peritään puolet. Jos lapsi ei osallistu iltapäivätoimintaan koko kalenterikuukautena, peritään puolet kuukausimaksusta. Palveluntuottajat laskuttavat osallistumismaksut kuukausittain kuukauden 15. päivänä.

Toimintapaikan irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi.

Huoltaja sitoutuu maksamaan toimintamaksut kuukausittain, kun hän on täyttänyt sähköisen hakulomakkeen tai palauttanut allekirjoitetun hakulomakkeen.

© Orimattila 2024 creative-crue logo