Asiaa Orimattilan koulupsykologeille?
Orimattilan opetuspalveluissa työskentelee kolme Päijät-Hämeen hyvinvointialueen koulupsykologia:

Sinikka Ekonen
puh. 040 5227538
sinikka.ekonen@paijatha.fi

Kati Leivonen
puh. 044 781 3808
kati.leivonen@paijatha.fi

Kolmas psykologi toteutetaan tällä hetkellä Poiju/Mehiläisen ostopalveluna. 

Ota yhteyttä, jos lapsen / nuoren käytös, kehitys, oppiminen tai mieliala mietityttävät, ja vanhemmat haluavat psykologin mukaan tilanteen arvioimiseen. Voit konsultoida meitä myös ilman lapsen nimeä. Palvelemme molemmat esiopetusta ja kouluja. Koulujen ja esiopetusyksiköiden vastuupsykologin tiedot löytyvät koulujen omilta sivuilta.

Lähetteet voi osoittaa koulupsykologeille yksilökohtaisessa opiskeluhuoltopalaverissa asiasta ensin sovittaessa. Puhelimitse voi ottaa yhteyttä kumpaan psykologiin tahansa. Yhteydenotto voi tulla vanhemmilta, koulun henkilöstöltä tai nuorelta itseltään.

Työmuotojamme ovat:

Konsultaatio. Joko vanhempi tai opettaja voi konsultoida lapsen tai lapsiryhmän/luokan tilanteesta suoraan psykologin kanssa. Mietimme yhdessä miten tilannetta voisi edistää. Tarvittaessa sovimme jatkotyöskentelystä.

Työryhmiin osallistuminen. Osallistumme koulujen ja esikouluryhmien yhteisöllisen oppilashuoltotyöhön.

Yhteistyö alueen muiden lasten ja nuorten työntekijöiden kanssa. Nivomme työskentelymme yhteen esim. koulukuraattorien, terveydenhoitajien ja lastensuojelun kanssa. Tarkoituksena on olla osa toimivaa verkostoa, jossa asiakas hyötyy viranomaistahojen sujuvasta yhteistyöstä.

Yhteisneuvottelut. Pyrimme aloittamaan työskentelyn yhteisneuvottelulla, johon osallistuu esikoulun tai koulun ja vanhempien lisäksi mahdollisesti muita yhteistyötahoja tilanteen mukaan. Mahdollisen psykologisen tutkimuksen jälkeen pidämme uuden yhteisneuvottelun.

Psykologinen kyky- ja / tai tunnepuolen tutkimus (sis. vanhempien tapaamiset). Arvioimme lapsen / nuoren oppimiseen, tunne-elämään ja sosiaalisiin taitoihin liittyviä tekijöitä. Tarvittaessa ohjaamme lapsen erikoissairaanhoitoon.

Hoidolliset keskustelut. Annamme tarvittava psyykkistä tukea erilaisissa tunne-elämän tai sosiaalisissa ongelmissa. Lasta / nuorta tavataan omien käyntien lisäksi yhdessä vanhempiensa kanssa ja vanhempia myös omilla käynneillään.

 

Koulupsykologit 2023-2024

Sinikka Ekonen
040 522 7538
sinikka.ekonen@paijatha.fi

 • Myllylän koulu
 • Myllylän esiopetusryhmät
 • Virenojan koulu
 • Virenojan esiopetus
 • Pennalan koulu
 • Pennalan esiopetus
 • Luhtikylän koulu
 • Länsi-Orimattilan esiopetus
 • Orimattilan yhteiskoulu
 • Lintulan esiopetus

Kati Leivonen
044 781 3808
kati.leivonen@paijatha.fi

 • Jokivarren koulu
 • Jokivarren esiopetus
 • Tönnön koulu
 • Peltolan esiopetus
 • Järvikunnan koulu
 • Vuorenmäen koulu
 • Vuorenmäen esiopetus
 • Kuivannon koulu
 • Kuivannon esiopetus
 • Erkko-lukio

Kolmas psykologi

 • ostopalvelut
 • tutkimukset

 

 

 

 

© Orimattila 2024 creative-crue logo