Veteraaniasiain neuvottelukunta

Veteraaniasiain neuvottelukunta on kaupungin ja veteraani järjestöjen yhteistoimintaelin, jolla varmistetaan veteraanien tuet sekä palvelut.

Neuvottelukunta koostuu kaupunginhallituksen nimeämistä edustajista (puheenjohtaja ja sihteeri), Orimattilan sotaveteraanit ry:n edustajista sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän edustajasta. Esittelijänä toimii kaupungin hyvinvointijohtaja.

Veteraaniasiain neuvottelukunnan tehtävänä on seurata veteraanien tarpeiden kehitystä, ja tehdä tarvittaessa tätä koskevia esityksiä ja aloitteita. Lisäksi neuvottelukunta arvioi ja kehittää veteraaneille tarkoitettuja palveluja, tukitoimia sekä muita etuuksia.

Tarkoituksena on myös edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä veteraanien palveluissa ja seurata, että veteraaneille kohdennetut tuet ja palvelut käytetään täysimääräisesti.

Neuvottelukunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, ja kokouksissa käsitellään muun muassa kaupungin veteraanirahan käyttöä, valtion veteraanirahan käyttöä (kuntoutus ja kotiin vietävät palvelut), sekä muita ajankohtaisia yhteistyöhön ja veteraanien palveluihin liittyviä asioita.

 

© Orimattila 2024 creative-crue logo