Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta

Kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan tehtävänä on vastata:

  • maankäytöstä
  • kaavoituksesta
  • maan hankinnasta ja luovutuksesta
  • elinkeinotoimesta
  • mittaus- ja karttapalveluista
  • rakennuttamiseen liittyvistä asioista
  • kaupungin omistamien kiinteistöjen, liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapidosta, sekä teknisestä huollosta.

Kaupunkikehitys- ja teknisessä valiokunnassa on 7 jäsentä ja jokaisen jäsenen/ varajäsenen tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu.

Valiokunnan esittelijänä toimii kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan toimialajohtaja.

© Orimattila 2024 creative-crue logo