Vanhus- ja vammaisneuvosto

Orimattilan kaupungin vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on edistää ja seurata ikäihmisten, vammaisten ja toimintakyvyltään rajoittuneiden henkilöiden arjen sujuvuuteen liittyviä tarpeita Orimattilan alueella. Orimattilassa toimii kuntalain 27 ja 28 §:ien mukainen yhdistetty vanhus- ja vammaisneuvosto.

Neuvosto edistää ikäihmisten ja vammaisten vaikuttamismahdollisuuksia kunnalliseen päätöksentekoon, sekä tekee aloitteita ja antaa lausuntoja eri viranomaisille. Neuvosto voi kutsua kokouksiin eri alojen asiantuntijoita kuultavaksi.

Vanhus- ja vammaisneuvosto laatii kerran vuodessa toimintasuunnitelman sekä toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksytään kaupunginhallituksessa. Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaa ohjaa valtuustokaudeksi laadittava kaupunginhallituksen hyväksymä toimintaohje.

Neuvoston esittelijänä toimii hyvinvointijohtaja. Esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävillä Orimattilan kaupungin internet- sivuilla. Neuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Kaupunginhallituksen edustaja:
Sari Sikkilä sari.sikkila(at)orimattila.fi
(varajäsen Riitta Lonka)

Seurakunnan edustaja:
Diakoni Tarja Perälä
tarja.perala(at)evl.fi

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän edustaja/ yhteyshenkilö:
Corinne Soini
corinne.soini(at)phhyky.fi

© Orimattila 2024 creative-crue logo