International House Lahti
Maahanmuuttajien työllisyyspalvelut kuuluvat osaksi työllisyyden kuntakokeilua ja ne on keskitetty Lahteen.

Lahden seutu on mukana valtakunnallisessa työllisyyskokeilussa, joissa osa valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävistä siirtyy kuntien vastuulle. Kokeilu alkoi 1.3.2021 ja jatkuu 31.12.2024 saakka. Lisätietoja Lahden seudun kuntakokeilusta saat Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilu -verkkosivuilta.

International House Lahti -nimisessä palvelussa maahanmuuttajille ja vieraskielisille tarjotaan ohjausta, neuvontaa ja työllistymis- ja kotouttamispalveluita osana Kotouttamon toimintaa. Kotouttamo sijaitsee Kauppakeskus Trion 2. kerroksessa Palvelutorin vihreällä alueella.

International House Lahti on matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelu myös Orimattilassa asuville maahanmuuttajille, alueelle muuttoa suunnitteleville ja maahanmuuttajien parissa työskenteleville eri toimijoille. International House Lahti tarjoaa kotoutumislakiin perustuvaa asianmukaista ohjausta ja neuvontaa, jonka tavoitteena on ohjata asiakas tarvittaviin palveluihin ja toimenpiteisiin. Palvelu on maksutonta, ajanvaraus etukäteen on hyvin suositeltavaa. Tarvittaessa on tulkkausmahdollisuus eri kielille.

International House Lahti on osa Kotouttamoa, joka sijaitsee Lahden Palvelutorilla yhdessä Lahden seudun kuntakokeilun vieraskielisten palvelujen ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän maahanmuuttajapalvelujen kanssa.

Yhteydenotot maahanmuuttajien työllisyysasioissa typa.vieraskieliset@lahti.fi ja typa.koto@lahti.fi

Vieraskielisten tiimin päivystyspuhelin, päivittäin klo 9-15, 044 482 6879.

© Orimattila 2024 creative-crue logo