Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kaupungin tärkein tehtävä, joka sisältyy kaikkiin kaupungin lakisääteisiin tehtäviin. Kaupunki tarjoaa mahdollisuuksia aktiiviseen ja hyvinvoivaan elämään turvallisessa ja viihtyisässä elinympäristössä sekä huolehtii puhtaasta ja terveellisestä asuinympäristöstä ja monipuolisista harrastusmahdollisuuksista.

Hyvinvoinnin edistämisen laaja-alaista tehtävää tehdään poikkihallinnollisella yhteistyöllä, jota koordinoidaan hyvinvointitoimialalta. Toimintaa ohjataan HyTe-ohjausryhmästä, jonka puheenjohtajana toimii hallintojohtaja ja sihteerinä hyvinvointijohtaja. Ohjausryhmässä on edustajia kaupungin toimialoilta, hyvinvointialueelta, poliisista, seurakunnasta sekä yhdistysten edustaja.

Kaikki kaupungin toimialat luovat yhteistyössä asukkaille toimivia arjen ratkaisuja ja sujuvan elämän edellytyksiä. Asukkaiden hyvinvointi on yhteydessä varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, työllisyys, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen, vesihuoltoon, ympäristön tilaan, liikennejärjestelyihin, viher- ja virkistysalueisiin sekä moniin muihin kaupungin hoitamiin tehtäviin.

© Orimattila 2024 creative-crue logo