Maataloustuet

Viljelijätukien tarkoituksena on turvata tuotannon kannattavuus, jatkuvuus ja huoltovarmuus. Viljelijätukia rahoitetaan EU:n maataloustukirahastosta, EU:n maaseuturahastosta ja kansallisista varoista.

Maataloustukia haetaan Viljelijän verkkoasiointipalvelu Vipussa. Viljelijöiden ja hallinnon väliseen tiedonvaihtoon on mobiilisovellus, Vipu-mobiili. Jokaisella tukia hakevalla viljelijällä on oltava käytössään sähköisen asioinnin mahdollisuus sekä älylaite.

Muistathan ilmoittaa muutoksista. Ilmoitukset tukiin vaikuttavista muutoksista tilalla on tehtävä 15 työpäivän kuluessa maaseutupalveluihin.

 • tilakaupat, sukupolvenvaihdokset
 • tilinumero- ja osoitemuutokset
 • muutokset tilan osallisissa (lomake 101D)
 • ilmoitus koko tilan hallinnan siirrosta (lomake 156)
 • asiointioikeuksien muutos sähköisiin palveluihin (lomake 547)
 • ympäristösitoumuksen/luomusitoumuksen siirto esim. jatkajalle (lomake 160)
 • ympäristösitoumuksen/-sopimuksen/luomusitoumuksen päättäminen (lomake 474)
 • rekisteröityminen rehualan alkutuotannon toimijaksi ja muutokset toiminnassa
 • muutokset eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin

 

Maatilan hallinnan muutos kannattaa toteuttaa alkuvuonna ennen tukihakujen alkamista. Näin varmistat, että hakemuksella on jo hakuvaiheessa oikea hakija ja oikeat tiedot. Jos koko tilan hallinnan siirto tehdään tukihaun jälkeen, se on tehtävä viimeistään 31.8., mikäli tuet halutaan maksettavan maatilan uudelle haltijalle.

Ilmoita ylivoimaisesta esteestä ja poikkeuksellisesta olosuhteesta kirjallisesti 15 työpäivän kuluessa siitä, kun niiden toimittaminen on mahdollista. Näin voit turvata oikeutesi tukiin tai osaan niistä.

Ylivoimainen este ja poikkeuksellinen olosuhde voi olla esimerkiksi seuraavat ennustamattomat tapahtumat:

 • tuensaajan kuolema tai pitkäaikainen työkyvyttömyys
 • tilaan merkittävällä tavalla vaikuttava ankara luonnonmullistus tai sääilmiö
 • tilan pakkolunastus
 • kotieläinrakennuksen tuhoutuminen onnettomuudessa
 • eläinkulkutauti tai merkittävä kasvitauti/-tuhooja

Ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde tukihaun jälkeen – Ruokavirasto

Aumausilmoitus

Tällä lomakkeella ilmoitat lannan tai orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa. Ilmoitus koskee:

 • kuivalannan tai orgaanisten lannoitevalmisteiden varastointia kasvukauden aikana pellolla levitystä odottamassa (enintään 4 viikkoa)
 • kuivalannan tai orgaanisten lannoitevalmisteiden varastointia tilalla, joka niitä vastaanottaa (sallittu ainoastaan helmikuun alusta lokakuun loppuun)
 • kompostin jälkikypsytystä
 • kuivalannan varastointia poikkeustilanteissa tilalla, jossa sitä kertyy kotieläintenpidon vuoksi (työtekniset tai hygieeniset syyt).

Toimita ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista.

 

Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteissa

Tällä lomakkeella ilmoitat lannan levittämisestä pellolle lannan levityksen kieltoaikana (marraskuu – maaliskuu) poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi. Kieltoajasta poikkeaminen on mahdollista silloin, jos kasvukausi on ollut poikkeuksellisen sateinen, eikä lantaa ole voitu märkyyden vuoksi levittää kasvukauden aikana. Takaraja lannan levitykselle on 30.11.

Toimita ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 31.10. mennessä.

© Orimattila 2024 creative-crue logo