Mistä näkee kilpailutukset?

Orimattilan kaupunki kilpailuttaa hankinnat noudattaen julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä sekä muita hankintoihin liittyviä lakeja ja kriteerejä.

Joissakin tuote- ja palveluryhmissä käytämme KL-Kuntahankinnat Oy:n palvelua. Myös seudun kuntien yhteistyönä on kilpailutettu tiettyjä palvelu- ja tarvikehankintoja.

Kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen hankintailmoitukset julkaistaan julkisten hankintojen ilmoituskanavassa HILMA:ssa hankinnan arvosta riippuen joko kansallisesti tai EU:n laajuisesti. Hilman löytää verkosta osoitteesta hankinnat.fi

Pienhankinnoissa (hankintalain kynnysarvot alittavat hankinnat) on käytössä sähköinen kilpailutusjärjestelmä Cloudia Tarjouspalvelu , jonka löytää myös osoitteessa tarjouspalvelu.fi

Tulossa oleviin hankintoihimme voit tutustua hankintakalenterin avulla.

© Orimattila 2024 creative-crue logo