Vaalit

Europarlamenttivaalit 9.6.2024

Suomessa järjestetään seuraavat EU-vaalit eli europarlamenttivaalit kesäkuussa 2024. Äänestämällä vaikutat siihen, ketkä edustavat Suomea Euroopan parlamentissa seuraavat viisi vuotta.

EU-vaalit toimitetaan yhtä aikaa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Euroopan parlamenttiin valitaan 720 jäsentä eli meppiä, jotka edustavat Euroopan unionin kansalaisia unionin tasolla. Suomesta parlamenttiin valitaan 15 jäsentä. Valituksi tultuaan parlamentin jäsenet yleensä liittyvät johonkin Euroopan laajuiseen poliittiseen ryhmään.

Euroopan parlamentti on Euroopan unionin kansanedustuslaitos, joka säätää lait ja hyväksyy EU:n talousarvion yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa. Lisäksi parlamentti valvoo komissiota ja EU:n virastoja.

Suomalaiset ehdokkaat ovat ehdolla koko maassa, joten voit äänestää heistä ketä tahansa.

Äänioikeus EU-vaaleissa

EU-vaaleissa äänioikeus on jokaisella Suomen kansalaisella tai Suomessa asuvalla ja äänioikeusrekisteriin ilmoittautuneella EU-kansalaisella, joka on täyttänyt 18 vuotta viimeistään 9.6.2024.

Äänioikeutettu saa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu.

Voit äänestää joko ennakkoon tai varsinaisena vaalipäivänä.

Vuoden 2024 EU-vaalien aikataulu

Vaalipäivä sunnuntai 9.6.2024
Ennakkoäänestys Suomessa 29.5.–4.6.2024
Ennakkoäänestys ulkomailla 29.5.–1.6.2024

Lähde: vaalit.fi

 

Äänestäminen vaaleissa

Varsinaisena äänestyspäivänä voit äänestää vain ilmoituskortissa mainitussa paikassa.

Väestörekisterikeskus lähettää Ilmoituskortit äänioikeutetuille viimeistään 16.5.2024. Ilmoituskortti voi tulla joko postitse tai suomi.fi- palveluun.

Vaalihuoneistot avautuvat vaalipäivänä 9.6.2024 klo 9.00 ja äänestys päättyy klo 20.00.

Muista ottaa mukaan äänestyspaikalle kuvallinen henkilöllisyystodistus.
(Poliisin myöntämä henkilökortti, passi taikka ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja)

Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat:

1. Artjärvi: Vuorenmäen koulu

2. Keskusta: Kaupungintalo 1. kerroksen aula

3. Koivula-Myllylä: Myllylän koulu

4. Käkelä: Jokivarren koulu

5.. Pennala-Virenoja: Pennalan koulu

6. Tönnö: Tönnön koulu

 

Tiedon ennakkoäänestyspaikoista  22.3.2024 alkaen vaalien tieto-ja tulospalvelusta.

EU-vaalien ennakkoäänestysaika on kotimaassa 29.5.2024 – 4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.2024-1.6.2024.

Äänioikeutettu voi asuinkunnasta riippumatta äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa henkilöllisyytensä selvitettyään.

Ota ehdottomasti mukaasi henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja.

Jos äänestät ennakkoon Suomessa, eikä sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta äänestämistä varten annettavaa maksutonta väliaikaista henkilökorttia. Sitä hakiessasi tarvitset kaksi enintään kuusi kuukautta vanhaa passikuvaa.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Orimattila

Kaupungintalo
Erkontie 9, 16300 ORIMATTILA
Puh. 040 750 8442

Avoinna:

ke 29.5.2024 – pe 31.5.2024
klo 9.00 – 19.00

la 01.06. – su 02.06.2024
klo 09:00 – 16:00

ma 03.06.2024
klo 09:00 – 19:00

ti 04.06.2024
klo 09:00 – 20:00

Kirjasto
Lahdentie 65, 16300 ORIMATTILA

Avoinna:
ke 29.05. – to 30.05.2024
klo 10:00 – 16:00

pe 31.05.2024
klo 10:00 – 15:00

ma 03.06.2024
klo 12:00 – 19:00

ti 04.06.2024
klo 10:00 – 16:00

Kirjastoauto
Puh. 044 781 3502

la 1.6.2024

Artjärven tori
klo 9:30 – 11:00

Kuivannon koulu
klo 11:30 – 12:30

Heinämaa (entinen kauppa)
klo 13:15 – 14:15

Luhtikylän koulu
klo 15:15 – 16:00

Ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän asuvat tai oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta.

Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille itse.

Asiakirjat saatuaan äänioikeutettu äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman koti- tai väestökirjanpitokuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Kirjeäänestysmateriaalien tilauspalvelu aukeaa 9.3.2024.

Linkki europarlamenttivaalien kirjeäänestysmateriaalin tilauspalveluun.

Kirjeäänen on oltava perillä äänestäjän oman koti- tai väestökirjanpitokunnan keskusvaalilautakunnalla viimeistään perjantaina 7.6.2024 ennen kello 19.

Kotona voi äänestää ennakkoon, jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Ilmoittautuminen presidentinvaalien kotiäänestykseen

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.5.2024 klo 16 mennessä.

Ilmoittautuminen tehdään kirjallisesti  Kotiäänestyslomakkeella tai puhelimitse puh.040 750 8442.

Lomakkeen voi lähettää kirjeitse osoitteeseen:
Orimattilan  kaupungin keskusvaalilautakunta / Kirjaamo, PL 46, 16301 Orimattila tai sähköpostilla kirjaamo@orimattila.fi.

Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät myös äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Äänestäminen kotona

Kotiäänestys toimitetaan 29.5. – 4.6.2024 keskiviikosta tiistaihin. Äänestäjälle ilmoitetaan etukäteen puhelimitse kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu äänestäjän luo toimittamaan äänestyksen.

Kotiäänestys eroaa vain vähän tavallisesta ennakkoäänestyksestä. Tärkeä ero on siinä, että kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö.

Äänestäjällä on oikeus käyttää äänestystoimituksessa avustajaa, jona voi toimia myös edellä mainittu hänen valitsemansa tai hyväksymänsä henkilö. Äänestäjä merkitsee ehdokkaan numeron äänestyslippuun siten, että vaalisalaisuus säilyy. Äänestyslippu suljetaan leimattuna vaalikuoreen, joka on väriltään ruskea. Äänestäjä täyttää lähetekirjeen ja osoittaa sen kunnan keskusvaalilautakunnalle. Paikalle kutsuttu henkilö merkitsee nimikirjoituksensa lähetekirjeeseen. Vaalitoimitsija merkitsee lähetekirjeeseen todistuksen, että äänestys on tapahtunut laissa säädetyin tavoin. Lopuksi lähetekirje sekä siihen mahdollisesti liitetty ilmoituskortti sekä vaalikuori suljetaan lähetekuoreen, joka on väriltään keltainen ja jonka vaalitoimitsija toimittaa kunnan keskusvaalilautakunnalle.

 

Kaupunginhallituksen nimeämä vaalitoimikunta saapuu kuhunkin kunnan alueella olevaan laitokseen toimittamaan äänestyksen vähintään yhtenä ja enintään kahtena ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä.

Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä.

Laitosäänestys toimitetaan pääpiirteissään samalla tavalla kuin yleinen ennakkoäänestys.

Laitosäänestyspaikat Orimattilassa ovat Mallusjoen Lepokoti, Kehräämökoti, Terveysaseman osasto sekä asumispalveluyksiköt Erkkilä, Marttila, Hoivakoti Marjatta ja Aarnivalkea (Tapola) ja Artjärven asumispalveluyksikkö.

Viralliset vaalimainospaikat

Orimattilan kaupungin viralliset vaalimainospaikat (3 kpl) sijaitsevat kaupungintalon ja Osuuspankin välissä (Erkontiellä); Koivulan -kioskin vieressä (Seulakuja) sekä Viljamaantiellä Arjärventien risteyksessä.

Kaupunginhallituksen päätöksellä mainonta alkaa 22.5.2024.  Mainospaikoilla on yksi paikka/puolue tai ryhmittymä, järjestys on sama kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä.

Vaalimainospaikat kartta

Puolueiden/ryhmittymien järjestys vaalimainospaikoilla

© Orimattila 2024 creative-crue logo