Lasten oma mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua

Kaupunginvaltuusto on päätti 31.10.2023 § 48 lasten parlamentin perustamisesta.
Lasten parlamentin kokoonpano muodostuu koulujen oppilaskuntien puheenjohtajista (vuosiluokat 1.-6.), nuorisovaltuuston tutoredustajasta, ohjaavasta luottamushenkilöstö sekä mahdollisista kokousvierailijoista. Jokaiselle jäsenelle valitaan varajäsen.

Lasten parlamentissa opetellaan vaikuttamisen mahdollisuuksia, omien mielipiteiden esille tuomista, yhteisöllisyyttä, kunnallispolitiikan periaatteita ja aktiivista osallistumista omaa arkea koskeviin päätöksiin.

Lasten parlamentti käsittelee koulujen oppilaskunnilta tulevia aloitteita, terveisiä, kysymyksiä ja kannanottoja, sekä vie ne eteenpäin kaupunginhallitukselle/ -valtuustolle. Lasten
parlamentti tiedottaa koulujen oppilaskuntia lasten parlamentissa käsitellyistä asioista.

Lasten parlamentti kokoontuu neljä kertaa lukuvuodessa, kaksi kertaa syksyllä ja kaksi kertaa keväällä. Keväällä toisessa kokouksessa vieraillaan mahdollisuuksien mukaan kaupunginvaltuustossa ja viedään lasten parlamentin aloitteita valtuustolle.

© Orimattila 2024 creative-crue logo