Opetuspalveluiden tiedot löydät toistaiseksi peda.net-sivustolta.

Yleiset periaatteet

Kaupunki järjestää peruskoulun oppilaalle koulukuljetuksen, kun
yhdensuuntaisen koulumatkan pituus kodin tonttiliittymän kohdalta
lyhyintä jalankulkukelpoista reittiä määritellylle lähimmälle koulun
mittauspisteelle ylittää viisi (5,0) kilometriä.
Koulukuljetus järjestetään esiopetusoppilaalle ja luokilla 1 – 2, kun
yhdensuuntainen koulumatka ylittää kolme (3,0) kilometriä. Näissä
tapauksissa oppilas on automaattisesti oikeutettu koulumatkaetuuteen.
Koulu tiedottaa lukuvuosittain huhtikuussa koulumatkaetuuteen oikeutettuja oppilaita.

Koulukuljetus järjestetään harkinnanvaraisesti erityisistä syistä myös
em. lyhyemmille koulumatkoille, mikäli koulumatka on oppilaan ikä ja
muut olosuhteet huomioiden vaarallinen tai oppilaan terveydentila
sitä vaatii (lääkärintodistus/asiantuntijalausunto). Tällöin kuljetus
järjestetään määräaikaisesti.

Tien vaarallisuuden arvioinnissa käytetään mm. koululiitu-ohjelman
luokitusta tai arvioinnin ohjeena saattaa olla mm. hallinto-oikeuden
päätökset. Harkinnanvaraista koulumatkaetuutta tulee hakea
kirjallisesti lomakkeella, joka osoitetaan kyseisen koulun rehtorille.
Päätöksen harkinnanvaraisesta koulumatkaetuudesta tekee rehtorin
esityksen perusteella opetuspäällikkö.

HUOM! Koulukuljetusta ei järjestetä kilometrirajojen
ylittyessäkään, mikäli oppilas on hakeutunut toissijaiseen
kouluun.

Kaupungin velvollisuus ei ole järjestää koulukuljetusta koko
koulumatkalle, jolloin oppilaan tulee varautua kulkemaan
omatoimisesti enintään kuljetusoikeuteen määritelty kilometriraja,
joka on esi-1. ja 2.luokkalaisella 3,0 km ja 3.luokasta eteenpäin
5,0 km. Laskennallinen kävelyyn käytettävä aika on 15 min / km.

Oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa perusopetuslain
mukaan kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden
alkaessa on täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään 3
tuntia. Mikäli koulumatkaan käytetty aika ylittyy, tulee huoltajan olla
yhteydessä kouluun ja sopia koulumatkaan käytetyn ajan seurannasta.

Koulukuljetukset, lv. 2023-2024

Linja-auto

Voitte tarkastaa aikataulut ja reitit opetuspalveluiden Pedanet -sivuilta (linkki: Koulubussien aikataulut (peda.net)) ja Orimattilan yhteiskoulun osalta lisäksi (Myrskylän suunta) koulun Pedanet -sivuilta. Ne tulevat näkyviin sivustoille viimeistään elokuun alussa.

Oppilailla jo olevat näyttökortit päivitetään elokuun alkuun mennessä. Uudet näyttökortit jaetaan oppilaille ensimmäisen koulupäivän aikana. Ilman näyttökorttia olevat oppilaat pääsevät koulukyytiin ensimmäisenä päivänä ilmoittamalla, että näyttökortti saadaan koululta.

Taksi

Opetuspalveluissa käytetään koulukuljetusten suunnittelu- ja hallinnointijärjestelmä MunSchoolia. Tähän liittyen huoltajilla on käytettävissä oma sovellus. Tarkempi ohje on opetuspalveluiden Pedanet -sivuilla (linkki: Koulukuljetukset (peda.net)).

Sovelluksessa on nähtävillä oppilaan koulukuljetusaikataulu.

Mikäli oppilaan kuljetustiedot eivät näy huoltajalle elokuun alussa, lähettäkää asiasta sähköpostiviesti osoitteeseen tuki@kuntalogistiikka.fi tai vaihtoehtoisesti ottakaa yhteyttä suoraan kouluun.

Sovellusta voi käyttää internet selaimella osoitteesta https://munapp.kuntalogistiikka.fi/ tai sovelluksen saa ladattua Android laitteille Google Playstä ja Applen laitteille App Storesta.

Tarvittaessa asiasta voi kysellä lisätietoja kouluilta.

Orimattilan opetuspalvelut

Koulukuljetusreitit
Koulukuljetukset järjestetään ensisijaisesti julkisena joukkoliikenteenä busseilla. Liikennöitsijänä toimii Lehtimäki ja vuoroista vastaa joukkoliikenneviranomaisena Lahden Seudun Liikenne. Reitit ja aikataulut löytyvät Lahden Seudun Liikenteen www-osoitteesta: www.lsl.fi

Myrskylän ja Orimattilan yhteiskoulun välisiä vuoroja liikennöi Järvisen liikenne Oy, Sysmäntie 17, 19700 Sysmä. Yhteyshenkilö on Jukka Ruoti, p. 0400-352 522.

Mikäli koulukuljetusta ei pystytä järjestämään bussilla käytetään taksikuljetuksia. Taksireitillä oppilaalla on aina omaehtoista matkaa kuljetukseen ja vain poikkeustapauksissa oppilas haetaan kotipihasta.

 

Saattokorvaus
Koulukuljetukseen oikeutetun oppilaan huoltajalla on edelleen mahdollisuus kuljettaa oppilas kouluun (Perusopetuslaki 32 §). Maksun perusteena käytetään Kelan oman auton käytöstä maksettavaa matkakorvausta. Korvausta voi saada sen matkan osalta, jonka aikana oppilas on kyydissä. Huoltaja ilmoittaa saattokorvauksen käytöstä koulun rehtorille ja hän saa koulusta lomakkeen, johon merkitään tiedot oppilaan kuljetuksista. Saattokorvaukseen sitoudutaan koko syys- tai kevätlukukaudeksi. Jos huoltajan tilanne muuttuu, hän ilmoittaa koululle, että oppilas palaa takaisin käyttämään normaaleja koulukuljetuksia.

Huoltaja palauttaa oppilaan mukana paperilomakkeen allekirjoitettuna takaisin kouluun kuukausittain allekirjoitettuna ja tarvittavilla tiedoilla täydennettyinä. Huoltaja myös palauttaa mahdollisen bussikortin koululle tai peruuttaa oppilaan taksikyydin taksille.

Saattokorvausta hakevien huoltajien on syytä muistaa, että huoltajan huolehtiessa oppilaan koulukuljetuksista, matkoilla ei ole voimassa muuta vakuutusturvaa kuin normaalit yksityisiä henkilöitä koskevat pakolliset liikennevakuutukset tai huoltajan ottamat vapaaehtoiset vakuutukset. Myöskään oppilaiden kimppakyytejä ei suositella, koska kuljettava huoltaja on henkilökohtaisessa vastuussa silloin muistakin oppilaista kuin vain omasta huollettavastaan. Ammattiliikennöitsijöillä ovat elinkeinoharjoittajilta vaadittavat liikennöitsijöiden vakuutukset kunnossa.

© Orimattila 2024 creative-crue logo