Erasmus+ avain kansainvälisyyteen

Erasmus+ -ohjelma yleissivistävälle koulutukselle tukee eurooppalaisten koulujen ja päiväkotien yhteistyötä ja niiden välistä oppilas- ja henkilöstövaihtoa.

Erasmus+ tarjoaa mahdollisuuksia varhaiskasvatukselle ja yleissivistävälle koulutukselle: vaihtojaksoja oppilaille ja opiskelijoille, kursseja ja jobshadowing -jaksoja henkilöstölle sekä yhteistyötä eurooppalaisten koulujen ja organisaatioiden välillä.

Suomessa Erasmus+ hankkeiden hyväksymisestä, tiedottamisesta ja kouluttamisesta vastaa Opetushallitus.

Lisää tietoa löydät Opetushallituksen verkkosivuilta. https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus-ohjelma-2021-2027/erasmus-yleissivistavalle-koulutukselle

 

© Orimattila 2024 creative-crue logo