Kuraattorit
Orimattilan opetuspalveluissa työskentelee viisi Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kuraattoria:
Saija Löfberg p. 044 781 3738 (sijaistaa Katja-Marika Tähkästä ajalla 23.8.2024-31.7.2024)
Sari Kähkönen p. 044 781 3879, sari.kahkonen@paijatha.fi
Tuija Lamberg, p. 044 781 3968, tuija.lamberg@paijatha.fi

Anne Pulkkinen, p. 044 781 3738, anne.pulkkinen@paijatha.fi
Tanja Härö, Vastaava kuraattori, p. 044-4826370 , tanja.haro@paijatha.fi
Kuraattori on sosiaalialan ammattilainen esiopetuksessa ja koulussa. Kuraattoripalveluilla tuetaan oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia.

Kuraattori työskentelee koulun oppilashuoltotyössä yhteisöllisesti ja yksilöllisesti osana kouluyhteisön arkea. Koulukuraattori tukee oppilasta hyvinvoinnissa ja koulunkäynnissä. Koulukuraattori työskentelee oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilökunnan kanssa yleisten koulunkäyntiedellytysten ja oppimisympäristöön liittyvien asioiden parantamiseksi.

Kuraattorin kanssa voi keskustella luottamuksellisesti muun muassa kouluun, kotiin ja vapaa-aikaan liittyvistä aiheista ja huolista. Kuraattorin työssä keskeistä on oppilaan ja perheen tarpeista lähtevä neuvonta ja ohjaus.

 

Kuraattorit 2023-2024

vastaava kuraattori
Tanja Härö   044 4826370
tanja.haro@paijatha.fi

 • Tönnön koulu

 

Anne Pulkkinen  044 7813876
anne.pulkkinen@paijatha.fi

 • Erkko-lukio

 

Saija Löfberg  044 781 3738
saija.lofberg@paijatha.fi

 • Myllylän koulu
 • Myllylän esiopetusryhmä
 • Luhtikylän koulu
 • Länsi-Orimattilan esiopetusryhmä
 • Vuorenmäen koulu
 • Vuorenmäen esiopetusryhmä
 • Kuivannon koulu
 • Kuivannon esiopetusryhmä

 

Sari Kähkönen  044 781 3879
sari.kahkonen@paijatha.fi

 • Orimattilan yhteiskoulu
 • Pennalan koulu
 • Pennalan esiopetus
 • Virenojan koulu
 • Virenojan esiopetus

 

Tuija Lamberg  044 781 3968
tuija.lamberg@paijatha.fi

 • Jokivarren koulu
 • Jokivarren esiopetus
 • Järvikunnan koulu
 • Lintulan esiopetus
 • Peltolan esiopetus
© Orimattila 2024 creative-crue logo