Orimattilan kaupungin tavoitteena on tukea kaupungin strategiaa ja sen tavoitteita.

Kaupungin viestintää johtaa kaupunginjohtaja. Kaupunginhallitus ohjaa kaupunginjohtajan työtä ja hyväksyy yleiset viestinnän ohjeet sekä linjaukset viestinnän periaatteista.

Viestintää toteuttavat toimialat yhteistyössä kaupungin viestintäpäällikön kanssa. Kaupungin viran- ja toimenhaltijat sekä kaupunginhallitus ja valiokunnat varmistavat, että asukkaat saavat riittävästi tietoa kaupungin valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista, niiden käsittelystä ja päätöksistä. Viestintä tukee kaupunkilaisten osallisuutta kaupungin kehittämisessä.

Viestinnässä käytetään selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otetaan huomioon kaupungin eri asukasryhmien tarpeet.

 

Medianäkyvyyden analyysit

Orimattilan kaupunki mittaa medianäkyvyyttään ja vuosittain julkaistaan vuosianalyysit, joiden avulla pystytään seuraamaan sitä, kuinka Orimattilan näkyvyys eri medioissa kehittyy. Analyyseihin pääset tutustumaan alla olevasta valikosta.

© Orimattila 2024 creative-crue logo