Elinvoimajaosto

Kaupunginhallituksen alainen elinvoimajaosto yhteensovittaa kaupungin elinvoiman kehittämistä sekä valmistelee ja seuraa kaupungin kehittämiseen, strategisiin hankkeisiin sekä työllisyyteen liittyviä asioita.

Jaostossa on viisi jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginhallitus nimeää toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtaiset varajäsenet.

Elinvoimajaoston esittelijänä toimii kaupunginjohtaja.

Elinvoimajaoston esityslista ja pöytäkirjat

Ilmakuva keskustasta

 

© Orimattila 2024 creative-crue logo