Valtion tiet

Valtion tieverkon kunnossapidosta ja kehittämisestä huolehtii Liikennevirasto yhdessä alueellisten Elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa. Orimattilan kaupungin alueella valtion teitä ylläpitää Uudenmaan ELY-keskus.

Valtion teitä ovat valtatiet, kantatiet, seututiet ja yhdystiet. Orimattilan taajama-alueella tällaisia teitä ovat muun muassa:

Lahdentie, Luhtikyläntie, Heinämaantie, Artjärventie, Pakaantie ja Helsingintie sekä Artjärvellä Salmelantie, Myrskyläntie ja Kimonkyläntie. Pennalassa Lankilantie ja Virenojalla Virenojantie ovat valtion teitä.

Tienkäyttäjän linja

Tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti osoitteessa palautevayla.fi.

Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8-16. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella.

Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie.

Liikenteen asiakaspalvelu

Liikenteen asiakaspalvelu on Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenteen toimialaan kuuluvien tie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu. Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenneväyliin liittyvät neuvontapalvelut on keskitetty koko maan osalta Liikenteen asiakaspalveluun.

Liikenteen asiakaspalvelussa vastataan kysymyksiin, annetaan neuvontaa, käsitellään palautteita ja opastetaan sähköisessä lupa-asioinnissa. Verkkosivuilta löytyy tietoa esim. teiden ja ratojen kunnossapidosta, liikenneturvallisuudesta, väylähankkeista sekä ohjeet liikenteen lupien hakemiseen.

Liikenteen asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä osoitteessa palautevayla.fi tai soittamalla numeroon 0295 020600. Palvelemme asiakkaitamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

© Orimattila 2024 creative-crue logo