VIRKEÄ hanke 2024-2025

SYKLI        HAMK       YHTEISTYÖKUNNAT

 

Orimattilan kaupunki on mukana Euroopan unionin osarahoittamassa kaksivuotisessa hankkeessa.

Orimattilan hankeyhteyshenkilö on ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen.

Mikä hanke?

Viheralan käytännöt luontopohjaisten ratkaisujen kehittämisessä  ( NBS = Nature-based solutions)

Tavoite: kehittää ja antaa työkalut luontopohjaisten ratkaisujen hyödyntämiseen

Sisältö: selvitys, työpaja, koulutuskokonaisuus sekä tukimateriaalia

Yhteistyökunnat: pilottikunnat (Orimattila, Hollola, Riihimäki ja Hämeenlinna) ja työpajakunnat (Heinolan alue (Heinola, Sysmä, Hartola, Iitti), Hausjärvi, Asikkala, Kärkölä ja Hattula).

Valittu neljä pilottikuntaa (Orimattila, Hollola, Riihimäki ja Hämeenlinna)

  • konkreettiset NBS-toteutussuunnitelmat: toteutusideat vähintään viiden kunnan alueelta löytyvälle kohteelle (kehittämistavat ja esimerkkiratkaisut kartalla)
  • kuntiin yhteyshenkilöt, joiden työpanos hankkeen aikana on noin 20-30 tuntia

Tavoitteena myös lisätä vuoropuhelua kuntien ja sidosryhmien välillä

Miksi mukana?

Lisäresursseja ratkaista kuntien akuuteimpia ongelmia

Ilmastonmuutos lieveilmiöineen

Luontokato

Kasvava sääntely ja siihen vastaaminen

Maakuntastrategiat ja kuntastrategiat: luonto ja ympäristö, vastuullisuus

Mitä hyötyä  hanke tuo?

Selvitys NBS- ratkaisujen hyödyntämisen nykytilasta.

Selvityksen pohjalta laadittu yhteinen koosteraportti sekä pienryhmätyöskentely.

Työpajat, joissa käydään läpi NBS-ratkaisujen hyödyntämistä kunnissa.

Koulutukset luontopohjaisiin ratkaisuihin kytkeytyvistä aiheista (mm. LUMO ja ilmasto).

Yhteinen NBS-kortisto eli esimerkit.

Mitä seuraavaksi tapahtuu?

Orimattilan pilotin ensimmäinen hankekokous (aloituskokous) pidetään  torstaina 25.4.2024.

© Orimattila 2024 creative-crue logo