Kotoutuminen Orimattilassa

Kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010, jäljempänä kotoutumislaki) 30 §:n mukaan kunnalla on yleis- ja yhteensovitusvastuu maahanmuuttaneiden kotouttamistyön kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Lisäksi kunnan on huolehdittava siitä, että palvelut soveltuvat myös maahanmuuttaneille, ja että ne järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunnan on huolehdittava oman henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä kotouttamisessa. Maahanmuuttaneille tarkoitettuja toimenpiteitä ja palveluja voidaan järjestää myös kuntien välisenä yhteistyönä. Orimattilan kotouttamisohjelmaksi on hyväksytty vuoden 2021 alussa voimaan tullut Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma, joka toimii pohjana kaikelle kotouttavalle työlle.

Kotoutumistyön tavoitteena on tukea kaksisuuntaista kotoutumista:

  • Paikallisten lakien ja tapojen oppimista, sosiaalisten suhteiden luomista ja vahvistamista sekä osallisuuden ja toiminnallisuuden kokemuksia
  • Onnistunut kotoutuminen kiinnittää ihmisen uuteen kotimaahansa ja on vastavuoroista jo kunnassa asuvien henkilöiden, yritysten ja muiden toimijoiden osalta

Kotoutumistyöhön liittyy maahanmuuttaneiden arjen asioissa avustamista yhdessä muiden viranomaisten kanssa, asioista kertomista, ohjausta ja rinnalla kulkemista. Tuen tarve vaihtelee yksilöittäin ja sitä tehdään ratkaisukeskeisesti. Lisäksi kotoutumiseen kuuluu kunnan palvelujen ja prosessien kehittämistä, asennevaikuttamista ja kulttuuritulkkina toimimista eli eri kulttuureista ja niissä huomioon otettavista asioista kertomista.

© Orimattila 2024 creative-crue logo